Разширение на УМБАЛ София Мед

Описание на обекта:

Разширение на УМБАЛ София Мед

Възложител:
–––-

Начало: ––– г.

Край: ––– г.

Извършени СМР: