Многофункционална сграда City Tower

Описание на обекта:

Многофункционална сграда City Tower

Възложител:
Терна АД

Начало: 2015 г.

Край: ––– г.

Опис:

  • Изпълнение на системи сухо строителство
  • окачени тавани,
  • преградни стени
  • предстенни обшивки
  • мазилки
  • боя.

Описание на обекта:

Разширение на УМБАЛ София Мед

Възложител:
–––-

Начало: ––– г.

Край: ––– г.

Извършени СМР: