Επέκταση Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sofia Med

Περιγραφή τοποθεσίας:

Επέκταση Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sofia Med

Εργοδότης:
–––-

Σπίτι: –––

Άκρη: –––

Απογραφή: