Преустройство на болнична аптека МБАЛ “ПЪЛМЕД“, гр. Пловдив

Описание на обекта:

Преустройство на болнична аптека в болнични отделения и Топла връзка между ДКЦ “ПЪЛМЕД“ и МБАЛ “ПЪЛМЕД“, ГР. Пловдив

Възложител:
–––-

Начало: ––– г.

Край: ––– г.

Извършени СМР: