ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ CITY TOWER

Περιγραφή τοποθεσίας:

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ CITY TOWER

Εργοδότης:
Terna AD

Σπίτι: 2015

Άκρη: –––

Опис:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές,
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα.

Περιγραφή τοποθεσίας:

Επέκταση Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sofia Med

Εργοδότης:
–––-

Σπίτι: –––

Άκρη: –––

Απογραφή: