ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή τοποθεσίας:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εργοδότης:
–––-

Σπίτι: –––

Άκρη: –––

Απογραφή: