Гуми Център Примекс – Пловдив

Описание на обекта:

ГУМИ ЦЕНТЪР ПРИМЕКС УПИ II-536.173, кв.59 гр.ПЛОВДИВ

Възложител:
Бараж Констръкшън ЕООД

Начало: 01.12.2016г.

Край: ––– г.

Извършени СМР:

  • Изпълнение на системи сухо строителство
  • окачени тавани
  • преградни стени
  • предстенни обшивки
  • мазилки
  • боя