Κέντρο Ελαστικών Primex-Plovdiv

Περιγραφή τοποθεσίας:

GUMMY CENTRE PRIMEX Οικόπεδο II-536.173, τ.59, Φιλιππούπολη

Εργοδότης:
Barage Construction Ltd.

Σπίτι: 01.12.2016

Άκρη: –––

Απογραφή:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα