«Συγκρότημα κατοικιών με υπόγειους χώρους στάθμευσης ,Σόφια

Περιγραφή τοποθεσίας:

«Συγκρότημα κατοικιών με υπόγειους χώρους στάθμευσης ,Σόφια

Εργοδότης:
–––

Σπίτι: –––- г.

Άκρη: –––

Απογραφή:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα