Πολυκατάστημα Aiko, Вάρνα

Περιγραφή τοποθεσίας:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ AIKO, UPI IV-771, τετράγωνο 21, σύμφωνα με το σχέδιο της Δυτικής Βιομηχανικής Ζώνης, Βάρνα, Δήμος Βάρνας.

Εργοδότης:
Barage Construction Ltd.

Σπίτι: 28.08.2017

Άκρη: –––

Απογραφή:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα