ΚΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ-ΣΟΦΙΑ

Περιγραφή τοποθεσίας:

ΚΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ-ΣΟΦΙΑ

Εργοδότης:
–––-

Σπίτι: –––

Άκρη: –––

Απογραφή: