ξενοδοχείο EUPHORIA BOROVEC

Περιγραφή τοποθεσίας:

ξενοδοχείο EUPHORIA BOROVEC

Εργοδότης:
Terna AD

Σπίτι: 2020

Άκρη: –––

Απογραφή:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα