Κτίριο BSR4

Περιγραφή τοποθεσίας:

Κτίριο BSR4

Εργοδότης:
Cordell Bulgaria EAD

Σπίτι: 2019

Άκρη: –––

Απογραφή:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα