ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΕΑ ΣΟΦΙΑ

Περιγραφή τοποθεσίας:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΕΑ ΣΟΦΙΑ

Εργοδότης:
–––-

Σπίτι: –––

Άκρη: –––

Απογραφή: