Едроплощен хипермаркет магазин Кауфланд

Описание на обекта:

Наименование: Кауфланд в УПИ IV276, 224, кв. 3, местност „Цар Борис III“, район „Красно село“, гр. София

Възложител:
Аргогруп Екзакт ООД

Начало: 08.09.2016 г.

Край: 02.2017 г.

Извършени СМР:

  • Вътрешни стени от гипсокартон
  • метален окачен таван
  • окачен таван от гипсокартон
  • oкачен таван минерални влакна