Ергодом ООД – Сертифицирани Системи

Ергодом ООД – Сертифицирани Системи

При непрекъснатия ни опит да повишиме качеството на предлаганите от фирмата услуги, фирмата е сертифицирана по три от основните европейски стандартни системи.

  1. ISO 14001‘‘Система за Управление по отношение на околната среда “Внедряването на система за управление на околната среда по ISO 14001/2004  демонстрира загрижеността на организацията за намаляване на глобалното замърсяване чрез контролиране на влиянието, което оказва върху околната среда със своите действия, продукти или услуги.
  2. BS OHSAS 18001/2007 е стандарт който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, Основен акцент на стандарта е непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа.
  3. Стандартът ISO 9001:2008 представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. Целта е в обхвата на системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират съществуването на организацията и удовлетворението на нейните клиенти.

Според камарата на архитектите в България и читателите на списание Архитектура,Ергодом  ООД е една от водещите строителни компании в България,която съвместно с това развива успешно и търговската си дейност в Гърция,Германия и други Европейски страни.

Ергодом държи на качеството!!