Разширение на Хотел Еуфория Боровец

Описание на обекта:

Разширение на Хотел Еуфория Боровец

Възложител:
–––

Начало: ––– г.

Край: ––– г.

Извършени СМР:

  • Изпълнение на системи сухо строителство
  • окачени тавани
  • преградни стени
  • предстенни обшивки
  • мазилки
  • боя