Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в УПИ IV 173, кв. 160, район Гарата, гр. Кърджали“

Описание на обекта:

Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в УПИ IV 173, кв. 160, район Гарата, гр. Кърджали“

Възложител:
Бараж Груп

Начало: ––– г.

Край: ––– г.

Извършени СМР:

  • Изпълнение на системи сухо строителство
  • окачени тавани
  • преградни стени
  • предстенни обшивки
  • мазилки
  • боя