„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, ШОУРУМ, ОФИСИ, ГАРАЖИ И СКЛАДОВЕ В УПИ I – 169 , КВ. 2А, М. „НПЗ ИСКЪР СЕВЕР – III Ч.“, Р-Н ИСКЪР, ГР. СОФИЯ“

Описание на обекта:

„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, ШОУРУМ, ОФИСИ, ГАРАЖИ И СКЛАДОВЕ В УПИ I – 169 , КВ. 2А, М. „НПЗ ИСКЪР СЕВЕР – III Ч.“, Р-Н ИСКЪР, ГР. СОФИЯ“

Възложител:
––––-

Начало: ––– г.

Край: ––– г.

Извършени СМР:

  • Изпълнение на системи сухо строителство
  • окачени тавани
  • преградни стени
  • предстенни обшивки
  • мазилки
  • боя