Многопрофилна Болница за активно лечение “Света София“ корпус 2

Описание на обекта:

Многопрофилна Болница за активно лечение “Света София“ корпус 2

Възложител:
Пайп Систем

Начало: 2017 г.

Край: ––– г.

Извършени СМР:

  • Изпълнение на системи сухо строителство
  • окачени тавани
  • преградни стени
  • предстенни обшивки
  • мазилки
  • боя