Магазин Практикер Пазарджик

Описание на обекта:

Магазин Практикер Пазарджик

Възложител:
Микс Кънстръкшан

Начало: 04/2020 г.

Край: ––– г.

Извършени СМР:

  • Изпълнение на системи сухо строителство
  • окачени тавани
  • преградни стени
  • предстенни обшивки
  • мазилки
  • боя