"ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΚΤΊΡΙΟ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΌΣ ΧΏΡΟΣ, ΓΡΑΦΕΊΑ, ΓΚΑΡΆΖ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΣ ΣΤΟ I - 169, KV. 2Α, Μ. "NSP ISKAR NORTH - III C", RH ISKAR, SOFIA

Περιγραφή τοποθεσίας:

"ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΚΤΊΡΙΟ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΌΣ ΧΏΡΟΣ, ΓΡΑΦΕΊΑ, ΓΚΑΡΆΖ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΣ ΣΤΟ I - 169, KV. 2Α, Μ. "NSP ISKAR NORTH - III C", RH ISKAR, SOFIA

Εργοδότης:
––––-

Σπίτι: –––

Άκρη: –––

Απογραφή:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα