Πολυλειτουργικό κτήριο γραφείων, με καταστήματα,εστιατορια κτλ.

Περιγραφή τοποθεσίας:

Πολυλειτουργικό κτήριο γραφείων, με καταστήματα,εστιατορια κτλ.

Εργοδότης:
Montage Building Constructions JSC

Σπίτι: 2018 г.

Άκρη: –––

Απογραφή:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα