Νοσοκομείο Αγία Σοφία – Κτήριο 2

Περιγραφή τοποθεσίας:

Νοσοκομείο Αγία Σοφία – Κτήριο 2

Εργοδότης:
Σύστημα σωλήνων

Σπίτι: 2017 г.

Άκρη: –––

Απογραφή:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα