Κατοικίες Mladost”Via Selere”Φάση 3

Περιγραφή τοποθεσίας:

Κατοικίες Mladost”Via Selere”Φάση 3

Εργοδότης:
–––

Σπίτι: –––

Άκρη: –––

Απογραφή:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα