«Συγκρότημα κατοικιών με υπόγειους χώρους στάθμευσης ,Σόφια