Πολυλειτουργικό κτήριο γραφείων, με καταστήματα,εστιατορια κτλ.