ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ CITY TOWER

Περιγραφή και τοποθεσία έργου:

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ CITY TOWER

Εργοδότης
Terna Bulgaria

Έναρξη εργασιών 2015

Ολοκλήρωση του έργου –––

Опис:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές,
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα.

Περιγραφή και τοποθεσία έργου:

Επέκταση Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sofia Med

Εργοδότης
–––-

Έναρξη εργασιών –––

Ολοκλήρωση του έργου –––

Εκτέλεση: