ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, gr. Σόφια, "Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας"

Περιγραφή και τοποθεσία έργου:

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, Sofia

Εργοδότης
Markan Ltd.

Έναρξη εργασιών 12/2018 г.

Ολοκλήρωση του έργου –––

Εκτέλεση:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα