Κατάστημα LC WAIKIKI - Plazza Mall Plovdiv

Περιγραφή και τοποθεσία έργου:

Κατάστημα LC WAIKIKI - Plazza Mall Plovdiv

Εργοδότης
ACE Services Ltd.

Έναρξη εργασιών 2015

Ολοκλήρωση του έργου –––

Εκτέλεση:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα