Преустройство на болнична аптека в болнични отделения и Топла връзка между ДКЦ“ПЪЛМЕД“ и МБАЛ“ПЪЛМЕД“, ГР.Пловдив