Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в УПИ IV 173, кв. 160, район Гарата, гр. Кърджали“

Възложител:Бараж груп

РЗП:8224 м2

Локация:район Гарата, гр. Кърджали