„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, ШОУРУМ, ОФИСИ, ГАРАЖИ И СКЛАДОВЕ В УПИ I – 169 , КВ. 2А, М. „НПЗ ИСКЪР СЕВЕР – III Ч.“, Р-Н ИСКЪР, ГР. СОФИЯ“