Многопрофилна Болница за активно лечение “Света София“ корпус 2

Възложител:Пайп Систем АД

РЗП:6715 м2

Локация:район Витоша, бул.България