Магазин Практикер Пазарджик

Местоположение:гр.Пазарджик

Инвеститор:Практикер Ритейл

Възложител:Микс Кънстръкшан

Старт:04/2020

РЗП:8.400М2