ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ